Merabell Gas Flexi natahovací plynová hadice R 1/2"-G 1/2"

Merabell Gas Flexi natahovací plynová hadice R 1/2"-G 1/2"

BEZPEČNÁ CELONEREZOVÁ HADICE GAS ● FLEXI

10 LET ZÁRUKA ● ÚPRAVA DÉLKY ● OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ ● JEDNODUCHÉ BEZPEČÍ

Cena: od 479 Kč
Cena bez DPH: od 395,87 Kč
Značka: Merabell Technologies s. r. o.
Záruka: 24 měsíců

Posláním české společnosti MERABELL je vývoj a výroba produktů využívající nejmodernějších technologií k tomu, aby přinášely svým zákazníkům vyšší uživatelský komfort, úspory a bezpečnost, než je běžné u ostatních produktů obdobné kategorie. Kvalitní produkt na prvním místě! Produkt, který reaguje na potřeby zákazníků. Na potřeby, o kterých možná sami ještě ani netušíte. Na potřeby, které si možná ještě ani nepřipouštíte. MERABELL vytváří nové produktové směry a kategorie.

BEZPEČNÁ CELONEREZOVÁ HADICE GAS ● FLEXI

 • 10 LET ZÁRUKA
 • ÚPRAVA DÉLKY
 • OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ
 • JEDNODUCHÉ BEZPEČÍ

Popis a použití hadice:

Hadice MERABELL GAS FLEXI je tvořena nerezovým vlnovcem dle EN ISO 10380 s ochranným opláštěním, ke které jsou přivařeny koncovky.

Hadice je určena pro připojení domácího plynového spotřebiče k připojovací armatuře domovního plynovodu

Technické parametry:

 • Provozní tlak: 0,5 bar
 • Médium: plynná paliva 1., 2., a 3. třídy dle EN 437
 • Provozní teplota: 0 až 100 °C
 • Odolnost proti vysoké teplotě: 650°C po dobu 30 minut
 • Světlost: DN12
 • Minimální statický poloměr ohybu (žádné opakované ohyby):
  • R=45 mm
 • Minimální poloměr ohybu pro cyklické namáhání:
  • R=150 mm

Montáž hadice:

Hadici je možné natáhnout až na dvojnásobek původní délky. K natažení doporučujeme použít natahovací přípravek Merabell. Zkontrolujte dosedací plochu protikusu pro ploché těsnění, která nesmí být poškozená (žádné hluboké rýhy ani deformace). Nejprve našroubujeme koncovku s pevným závitem, utáhneme a poté instalujeme konec s převlečnou maticí. V žádném místě hadice nesmí být překročen minimální poloměr ohybu. U koncovek těsněných do závitu používejte pouze těsnící prostředky, které jsou schválené pro použití v rozvodech plynu.
Nespojujte dvě nebo více hadic pro dosažení větší délky. Neinstalujte v místech s provozní teplotou vyšší než 100°C.

Montáž musí být provedena v souladu s platnými národními předpisy (v ČR aplikujte požadavky EN 1775 a TPG 704 01, postupujte jak podle návodu hadice, tak i návodu výrobce spotřebiče včetně umístění a orientace připojovacího místa, případně návodu uzavírací armatury)

Provoz hadice:

Hadici chraňte před nadměrným mechanickým namáháním (oděrem, zlomením), agresivními látkami (zejména různé chlorové čističe a dezinfekce) a namáháním krutem a tahem. Hadice nesmí být ovlivněna přímým plamenem ani sálavým teplem. Hadice jsou bezúdržbové. Připojení plynového spotřebiče pomocí hadice muže provést dle platných zákonných předpisů pouze oprávněná osoba. Hadice je třeba kontrolovat podle Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize se provádí 1× za 3 roky. Při zjištění poškození těsnění je nutné přetěsnění podle návodu k montáži. Po montáži hadice do rozvodu musí být provedena zkouška těsnosti celé části plynovodu. Postupujte dle postupů popsaných v EN 1775, případně dle národních pravidel pro praxi (v ČR TPG 704 01).

Za běžných podmínek a při dodrženi návodu je životnost neomezená

Záruka:

Záruční doba je 10 let od data prodeje. Záruka se nevztahuje na poškození cyklickým ohýbáním. Tím se rozumí i pohyb hadice způsobený tlakovými rázy. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené neodbornou nebo zakázanou manipulací. Při poškození kterékoli části hadice musí být vyměněna celá hadice. Jakékoli zásahy do konstrukce hadice jsou zakázány. Při poškození se nesmí hadice opravovat. Zásah do kterékoli části hadice znamená, že už není v souladu s EN ISO 10380.

Tisknout