Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy:

 Formulář odstoupení od smlouvy PDF


Nevyhovující zboží prosím pečlivě zabalte a pošlete nám ho zpět na adresu kanceláře a výdejního místa. Na dalším postupu se určitě domluvíme.


Fakturační údaje:

Kancelář a výdejní místo:

panfitinka.cz s.r.o. panfitinka.cz s.r.o.
Libušina 459/101a Libušina 459/101a
779 00 Olomouc-Chválkovice 779 00 Olomouc-Chválkovice
Česká republika Česká republika
IČ: 04589092
DIČ: CZ 04589092
Spisová značka: C 64275 vedená u Krajského soudu v Ostravě
ID datové schránky: e73cmdv


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

Právo odstoupení od smlouvy
Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat https://www.panfitinka.cz/ formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinnost.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese Libušina 459/101a, 779 00 Olomouc-Chválkovice, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.