Trubka na plyn MERABELL

Nerezové ohebné trubky MERABELL jsou určeny pro budování nových rozvodů plynů, opravám či rozšíření stávajících rozvodů, napojení plynových spotřebičů apod. Trubky lze snadno ohýbat v ruce a po natvarování drží tvar. Tím se snižuje pracnost a minimalizuje počet spojů v rozvodu. Další výhodou trubek MERABELL je jejich univerzálnost, kdy je lze použít pro rozvody různých médií.

Plynové instalace: projektování, montáž a instalaci zařízení pro rozvod plynu ze systému mohou provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali školení dle PTN 704 04 – Podniková technická norma pro použití vlnovcových nerezových trubek pro rozvody plynu v budovách s pracovním přetlakem 0,5 bar.

Trubka na plyn MERABELL