Teplonosné kapaliny

Nezámrzné směsi určené k plnění topných systémů, okruhů tepelných čerpadel, klimatizací a systémů chlazení nebo solárních systémů. 

Kromě ochrany před zamrznutím mohou zlepšovat přenos tepla či chladu, případně chránit systémy před korozí nebo vodním kamenem.

Teplonosné kapaliny