Pro topení

V topné soustavě je třeba zajistit zachycení zvětšeného objemu vody a tlak vody udržovat v bezpečném rozmezí. Tuto funkci zajišťuje expanzní nádoba, která se napojí na topný systém. Velikost expanzní nádoby závisí na celkovém množství vody v topné soustavě.

Pro topení