Akumulační nádrže

Akumulační nádrž je zařízení umístěné v topném okruhu, které akumuluje teplo dodaného různými zdroji tepelné energie. Naakumulované teplo se pak využívá k vytápění i mimo samotný ohřev.  Aby bylo možné teplo uchovávat po dostatečně dlouhou dobu, je nutné ji tepelně izolovat a omezit její tepelné ztráty. Můžete využit verzi s vnořeným (plovoucím) zásobníkem TUV, kdy dochází k přímému ohřevu užitkové vody od vody topné. Podle počtu zdrojů tepla použijeme akumulační nádrže s odpovídajícím počtem topných hadů (výměníků).

Akumulační nádrže