Čerpadla tlaková

Kalová čerpadla jsou určená do jímek a kanalizací. Kalová čerpadla tlaková jsou pro rodinné domů a objekty, kde je potřeba odpadní vody dopravit do veřejné kanalizace. Kalová nacházejí se využívají i v zemědělství pro čerpání fekálií a močůvek z chovů a v průmyslových objektech (čističky vod, ...), pro čerpání silně znečištěných vod, kalů apod.

Čerpadla tlaková