Pro solární systémy

Expanzní nádoby pro solární systémy jsou konstruovány tak, aby kompenzovali změny objemu kapaliny v důsledku kolísání teploty uvnitř solárního okruhu. Dalším úkolem těchto nádob je udržení předepsaného přetlaku v systému.

Pro solární systémy