Systémy pro odvětrávání podlah

Použití systémů ztraceného bednění. V moderním stavebnictví se lehké, levné a velmi variabilní systémy ztraceného bednění GEOPLAST ze směsi netoxických recyklovaných plastů (PP) používají na účinné řešení následujících problémů: 

Odvětrání radonu a vlhkosti pomocí prvků Modulo a Multimodulo vestavěných do podlahy lze účinně odvádět nebezpečný radon (www.radon.com) i napomáhat odvodu vlhkosti u novostaveb i rekonstrukcí starších a historických objektů.

Vylehčení podlahových konstrukcí použití systémů Modulo a Elevetor výrazně snižuje náklady na navážku a její hutnění při zakládání staveb při současném zvýšení tuhosti základové desky a snížení tlaku stavby na podloží.

Zlepšení tepelné izolace podlah u chladíren a mrazíren lze instalací prvků Modulo H20 až H40 výrazně snížit spotřebu elektrické energie při současném snížení nákladů na tepelnou izolaci.

Výstavba zásobníků vody systém Elevetor umožňuje výrazně snížit náklady na zastropení retenčních nádrží a zásobníků vody a optimálně využít prostorové dispozice

Provětrávání kompostu vestavění prvků Biomodul do podlahy kompostáren umožňuje do biomasy přivádět čerstvý vzduch, který je nutnou podmínkou jejího tlení.

Systémy pro odvětrávání podlah