Protipožární systémy

Účel a smysl protipožární ochrany je ten, že poskytuje čas pro bezpečnou evakuaci budovy. Snižuje materiálové škody. Minimalizuje ekonomické ztráty. Ochraňuje konstrukci budovy a udržuje ji přístupnou po uhašení požáru. Splňuje evropské normy. Vlastnosti protipožární ochrany byly testovány dle národních a mezinárodních norem akreditovanými organizacemi. Protipožární pasivní ochrana se aplikuje v nových stavbách i při rekonstrukci starších budov.

Protipožární systémy