Těsnicí kapaliny a pasty

Tekuté konopí se používá na utěsnění netěsností. Je určené pro rozvody studené a teplé vody, plynných paliv (propan-butan, zemní plyn), olejů a chladících kapalin. Není však vhodné pro rozvody vzduchu. Tuhne ve styku s kovovým povrchem bez přístupu kyslíku. Hermetická pasta se k utěsnění používá společně s konopím pro rozvody vzduchu, vody nebo olejů. Má menší rozsah pracovní teploty než tekuté konopí.

Těsnicí kapaliny a pasty