Vsakovací tunely

Orientační výpočet počtu tunelů

Dešťové srážky
Plocha střechy, počet tunelů


100 m²
150 m²
200 m²
  Štěrk
150 litrů
200 litrů
3
5
4
7
5
8
  Písek
150 litrů
200 litrů
6
7
8
11
10
14
  Písečná zemina
150 litrů
200 litrů
8
10
12
15
15
20
  Zemina
150 litrů
200 litrů
10
13
15
19
19
25
  Jíl


vsakování není možné


Vsakovací tunely