Příslušenství pro vsakování

Vsakování je nejjednodušší, ale zároveň nejúčinnější způsob zpracování dešťové vody. Lapač střešních splavenin odvede vodu z okapů do nádrže na dešťovou vodu, kterou zbaví listí, větviček apod. Než se voda dostane do nádrže, je důležité ji zbavit drobnějších nečistot pomocí filtru. Koncové desky slouží k uzavření vsakovacího tunelu, kam se voda dostane po filtraci. Odvětrávací sloupky se zasazují do vsakovacích tunelů. Slouží pro zlepšení průtoku vody a zabraňuje změnám tlaku.

Příslušenství pro vsakování