Hydraulická výhybka

Hydraulická výhybka vám vždy zajistí dostatečné zásobování teplem v případě, že dochází k rozdílům mezi objemovými proudy na primární a sekundární straně. Její výhody uplatníte především u energeticky úsporných přístrojů, kde je množství cirkulující vody nižší než objemový proud v topném okruhu.

Hydraulická výhybka