Trubkový rukáv

Protipožární trubkový rukáv vysoce expanduje v případě požáru. Rukáv se používá okolo plastových trubek, které vedou skrze stěnu, podlahu nebo kompozitní stěnu. Rukáv se kolem trubky přilepí přiloženou lepicí páskou. Expanze rukávu zabraňuje šíření kouře, ohně nebo žáru do další místnosti.

Trubkový rukáv