Svařovací separátory

Svařovací separátory chrání kovové povrchy před ulpíváním kapiček, které vznikají při sváření. Vytvořené kapičky (okuje, struska) jde velmi těžko odstranit z povrchu, ke kterému pevně přilnou. Separátory jsou určené na různé druhy sváření, proto si vždy před aplikací ověřte vhodnost zvoleného produktu.

Svařovací separátory