Cínová pájka k pájení měděných trubek a tvarovek

Pájky k pájení naměkko. Pro instalaci měděných trubek se používají přednostně dvě měkké pájky. Ty jsou normalizované podle ČSN EN ISO 9453 (dřivě ČSN EN 29453). Označení pájky vždy uvádí, z kterých prvků se pájka skládá. Všechny měkké pájky pro potrubní instalace obsahují jako hlavní složku cín. To lze poznat podle toho, že cín je vždy uváděn jako první kov po identifikačním písmenu S- (= solder, anglicky měkká pájka), např. S-Sn97Cu3. Čísla za chemickými značkami udávají přibližný podíl příslušného kovu v hmotnostních procentech. Před pájením je nutné, aby pájené plochy byly dokonale mechanicky očištěny. Tavidla slouží k tomu, aby se pájené plochy zbavily oxidů a zůstaly tak po celou dobu pájení ( zabraňují vytváření nových oxidů během pájení). Tím může pájka při pracovní teplotě smočit pájené plochy, tavit se a spojit s materiálem. Tavidla mají rozmezí teplotního působení. Jestliže je teplota pájení příliš vysoká, tavidlo shoří a je neúčinné. Proto je nutné dbát na dodržení pracovní teploty.

Cínová pájka k pájení měděných trubek a tvarovek