Entalpický výměník

Entalpický výměník zajišťuje kromě rekuperace tepla také rekuperaci vlhkosti. 

Při nízké venkovní teplotě a suchém počasí může v interiéru nastat problém s příliš nízkou relativní vlhkostí vzduchu. Entalpický výměník je schopen udržet přijatelné rozmezí relativní vlhkosti mezi 40 - 60%.

Entalpický výměník