Zpětné klapky pro venkovní kanalizaci

Použitelné do tlakové kanalizace nebo přečerpávacích stanic, ČOV.

Zpětné klapky pro venkovní kanalizaci