Dvorní vpusti

Dvorní vpusti slouží k odvádění povrchových vod z menších zpevněných ploch,  např.: chodníků, parkovišť, apod. do stokové sítě. Může se do ní umístit koš pro odstranění nečistot. Vpusti se zakryjí poklopem nebo mříží. Jejich umístění je vhodné v místě s lehkým přejezdovým provozem (např. automobil).

Dvorní vpusti